Promotica Bookbuilding je u toku. Predstavlja komunikaciju pred prijem na Borsa Italiana

Promotica SpA najavljuje da je danas predstavila kompaniji Borsa Italiana pretpristupnu komunikaciju, funkcionalnu za prijem i trgovanje njenim akcijama na tržištu AIM Italia, kojom upravlja Borsa Italiana SpA i koja je posvećena malim i srednjim preduzećima sa visokim potencijalom za rast, i početak bookbuildinga.

Ponuda uključuje novoizdate redovne akcije namenjene kvalifikovanim i nekvalifikovanim investitorima i garantima, dodeljene besplatno, u razmeri 1 nalog za svakih 5 običnih deonica, u korist svih koji su se na datum početka trgovine, pretplatili na obične akcije u kontekstu plasmana ili kupili obične akcije u kontekstu opcije prekomerne raspodele.

Referentni preduzetnik, kao i jedini akcionar kompanije Diego Toscani, konačno je odobrio globalnom koordinatoru mogućnost kupovine običnih akcija koje odgovaraju maksimumu od  15% globalne ponude (takozvana Greenshoe opcija). Navedena opcija se može primeniti, u celini ili delimično, u roku od 30 dana od datuma pokretanja trgovanja.

Diego Toscani preuzeće neopozivu obavezu prema Nomadu, počev od početka trgovanja u narednih 36 meseci, da neće prodavati ili na drugi način otuđivati 100% akcija posedovanih na dan zaključenja sporazuma na tržištu AIM Italia .

Za ostale informacije pročitajte kompletnu objavu: Promotica – Comunicazione di Pre Ammissione

PODELITE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email