Fabrizio Valente i Ki-Retail, novi maloprodajni model

Svet maloprodaje prolazi kroz veoma izazovno razdoblje, svakodnevno se suočavajući sa novim situacijama koje diktira Covid 19. Ovo je rođenje onoga što je nazvano „Ki Retail“, alternativni koncept maloprodaje, inovativan i dinamičan, pogodan za prevazilaženje ovih izazova.

Povodom nedavnog web-seminara „Ki-Best 2020. Ki-Retail je spreman“, detaljnog događaja o trenutnim trendovima u ovom sektoru, Fabrizio Valente, osnivač i administrator Kiki Lab Ebeltoft Italija, kompanije specijalizovane za maloprodaju od  360 stepeni i deo Promotica grupe, ilustrovali su glavne smernice ove promene:

Novi model maloprodaje, koji smo nazvali Ki-maloprodaja, odlikuje se u četiri glavna trenda, koja je identifikovala Ebeltoft Grupa, čiji je deo i Kiki Lab: evolucija prodavnice, digitalna evolucija,  evolucija ljudi i kružna evolucija. Što se tiče prvog, svedoci smo digitalizacije fizičke prodavnice, koja je sada sve više integrisana visokotehnološkim rešenjima. Tada se rađaju novi formati prodavnica, kao što je mobilna prodavnica, koja donosi određene brendove čak i na mesta gde nema fizičkih prodavnica ili potpuno automatizovanih prodavnica, bez osoblja. To su stoga nova rešenja kako biste u svakom trenutku bili blizu kupcima i učinili potrošnju fleksibilnijom.

Drugi trend je digitalna evolucija, koja uključuje ne samo razvoj e-trgovine, već i sve one inovacije i digitalne alate koji pomažu u stvaranju interakcije sa kupcima i podsticanju prodaje. Tokom perioda zaključavanja, onlajn prodaja u našoj zemlji rasla je brzim tempom, dostigavši 33%, više nego udvostručena u odnosu na 2019. Međutim, uprkos ovom rezultatu, i dalje smo daleko od nivoa drugih industrijskih zemalja, pa po mom mišljenju ne možemo govoriti o pravoj digitalnoj revoluciji i e-trgovini kao novoj granici, mada se ne može poreći da se suočavamo sa neviđenim ubrzanjem ovog fenomena

Leroy Merlin, na primer igrač je koji se istakao uvođenjem nekoliko digitalnih inovacija, poput upotrebe QR kodova postavljenih na toteme unutar prodavnica i upotrebe pametnih telefona od strane prodavaca za daljinski chat sa kupcima, održavajući vezu sa njima izvan klasične lokacije prodavnice.

Tada je kompanija koristila reviews, tipične za online kanale, čak i u fizičkim prodavnicama: ovo je odličan primer hibridizacije i kontaminacije između kanala. Postoje dakle dva paralelna procesa: s jedne strane, digitalni univerzum ulazi u oflajn i kontaminira ga, s druge strane digitalizacija postaje replika tradicionalnijeg fizičkog sveta da bi bio „ljudskiji“

Ovde je, na primer, uključena upotreba influensera koji omogućavaju ličniji odnos sa kupcem. Međutim, važno je uvek imati na umu da svaki kanal ima definisane i specifične karakteristike i da kupci imaju različita očekivanja u zavisnosti od kanala. Dalji trend je evolucija ljudi, prema kojem ljudi igraju ključnu ulogu u evoluciji ka novom konceptu maloprodaje “.

Budući da doprinose na pozitivan način, pre svega je neophodno da prodajno osoblje i svi oni koji imaju veze sa krajnjim korisnikom budu obučeni. Danas se uloga prodavca proširila i obuhvatila nove veštine: na primer, više ne govorimo o prodavcima, već o konsultantima i ličnim kupcima. Oni komuniciraju sa kupcem na neposredniji i personalizovaniji način, često na nove načine zahvaljujući upotrebi tehnologije, na primer pružajući sesije uživo sa mesta prodaje.

Konačno, najnoviji trend je Cirkularna evolucija, koja ima oblik ponovne upotrebe i vrednovanja polovne robe, kako bi imala manji uticaj na životnu sredinu. Odličan primer u ovom smislu je inicijativa Darty Max-a u Francuskoj, model pretplate predviđen za popravku kućnih aparata, s ciljem ponovne upotrebe i kružne ekonomije.

Kao zaključak, rođen je novi maloprodajni model zasnovan na ova četiri trenda koji rukovode radom svake kompanije aktivne u ovom sektoru. Uspešnim kompanijama zajedničke su dve ključne veštine: postavljanje ljudi u centar i poboljšanje iskustva. Nikada ne treba zaboraviti da su ljudi, pre svega kupci, ali i zaposleni i saradnici, najvažniji. Pored toga, više nije stvar u prodaji robe ili usluge, već u iskustvu. Uveren sam da će kompanije koje će imati na umu ove elemente i koje će se moći dinamički prilagoditi promenama biti glavni junaci maloprodaje budućnosti “.

PODELITE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email