Prvi 2.0 katalog naziva se „BeAppy“ i pokrenut je 2019. godine kako bi podstakao kupce kompanije Coop Centro Italia da koriste aplikaciju. Sa preko 100 nagrada, aplikacija vam omogućava ne samo pojednostavljivanje procedura učešća (putem pametnog telefona možete pregledati katalog, odabrati nagradu i rezervisati je), smanjujući uticaj na životnu sredinu, ali postaje i alat za odnose između kupaca i Coop-a i digitalne uzajamnosti koja uokviruje Coopove vrednosti u modernoj dimenziji