Profar je 2020. obnovio izdanje nagradnog kataloga namenjenog kupcima koji imaju kartice lojalnosti i kupuju iz parafarmaceutskog sektora. Sa katalogom „Iznenađenje za vas – Una sorpresa per te“, konzorcijum Profar pomaže apotekama da ponovo otkriju svoju ulogu savetnika, omogućavajući izgradnju puta poverenja kroz kvalitetne nagrade.