Program lojalnosti namenjen je kupcima koji kupuju na fakturu sa nacionalnim znakom C+C grupe Selek posvećenom Cash&Carry prodaji. Katalog „Nagrade za vas 2020. -Premi per te 2020“, u trajanju od godinu dana, sastoji se od nagrada posvećenih sektoru ugostiteljstva i keteringa, sa osvrtom na profesionalnost, funkcionalnost i dizajn, kako bi se stvorila veza usmerena na kontinuiranu strategiju povećanja podsticaja i lojalnosti.