u stvaranju i održavanju odnosa poštovanja i poverenja sa svim zainteresovanim stranama.