u cilju prevazilaženja poteškoća i pomeranja granica.